Thứ Ba, 15:41 19/01/2016

Kế hoạch chi tiền học bổng, khen thưởng năm học 2014-2015 và tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2015

Hiện nay Phòng TCKT đã có kế hoạch chi tiền học bổng, khen thưởng năm học 2014-2015 và tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2015.

Đề nghị:

+ HSSV nhận tiền học bổng và khen thưởng về gặp giáo vụ khoa.

+ HSSV nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập năm 2015 trực tiếp về phòng TCKT nhận.

tải về tại đây