Thứ Bảy, 11:11 05/08/2017

Kế hoạch cấp bằng tốt nghiệp cho SV Đại học khoá 3,4,5,6,7,8,9; Liên thông CĐ-ĐH khoá 5,6,8,9,10; TC-ĐH khoá 5,8,9,10 và CĐN-ĐH khoá 9,10. (Đợt 2 năm 2017)

Chi tiết: tải về tại đây


Các tin đã đưa: