Thứ Năm, 16:15 19/11/2015

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 cho sinh viên Đại học Liên thông Khóa 10 (đợt 2)

tải về tại đây