Thứ Sáu, 14:42 19/01/2018

Thông báo về việc mở, không mở các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 cho sinh viên Đại học chính quy khóa 10,11 và Đại học Liên thông khóa 11, 12

tải về tại đây