Thứ Hai, 14:52 19/12/2016

Thông báo về việc tổ chức học kỳ phụ thứ nhất năm học 2016-2017 cho sinh viên các lớp Cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ.

tải về tại đây