Thông báo
Công văn - Quyết định
STTTên tài liệuKích thước(KB)Tải về
1Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy chế đào tạo đại học 49 Download
2Quyết định mở lớp cho các lớp độc lập trong học kỳ 2 năm học 2012 - 2013 cho SV CĐ K13,K1439 Download
3Quyết định mở lớp cho Đại học K3, K4 trong học kỳ phụ song song học kỳ chính thứ 2 năm học 2012-201324 Download
4Quyết định mở lớp ĐH-K7 trong học kỳ 2 năm học 2012-201352 Download
Quy chế đào tạo và các văn bản phục vụ đào tạo tín chỉ
Các mẫu đơn trong đào tạo tín chỉ 2013

13/11/2013 16:19:00

Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ

Các mẫu đơn sử dụng trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Sinh viên sử dụng các mẫu đơn để thực hiện: Xin hủy học phần, xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập,..